Tiny Jay

ブラウン レザー
Tiny Jay
Tiny Jay
Tiny Jay
Tiny Jay
Tiny Jay
Tiny Jay
Tiny Jay

Tiny Jay

  • アッパー素材: レザー
  • ソール素材: ラバー
  • カラー: ブラウン レザー
  • ライニング素材: テキスタイル
  • リムーバブル インソール: なし
read less
read more